Готите на Изток: Извори, археология, идентичност

plakat monashestvo

 

 ЕДНОДНЕВЕН ДИСКУСИОНЕН КОЛОКВИУМ

 

10 май 2019 г.

9.00 – 18.00 часа

Зала 1, Античен културно-комуникационен комплекс

Сердика (Ларго), филиал на РИМ-София

 

 

Организационен комитет

гл. ас. д-р Калин Стоев

доц. д-р Иво Топалилов

 

 

 

 

 

  ПРОГРАМА/ РЕЗЮМЕТА НА ДОКЛАДИТЕ

 

д-р Росен Милев (Дом „Вулфила“) 

Научните изследвания за готите в България

проф. Румен Иванов (Национален археологически институт с музей-БАН)

Готите и България

проф. Емилия Денчева (Катедра по германистика и скандинавистика, Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

„Германи ли са готите?“. Езиковедската перспектива.

д-р Върбин Върбанов (Регионален исторически музей – Русе)

Готските нападения в средата и първата половина на III в.

д-р Александър Станев (Регионален исторически музей – София)

Съществуват ли „традиционни“ и „нетрадиционни“ територии на готското заселване на юг от Дунав? Археологически наблюдения върху днешните български земи.

д-р Боян Думанов (Нов български университет)

Готите на Балканите и римската администрация: проблеми на взаимодействие

д-р Калин Стоев (Институт за балканистика с Център по тракология– БАН / Университет за библеотекознание и информационни технологии - София)

Готите и животът на император Гай Юлий Вер Максимин

Doz. Alenka Cedilnik (University of Ljubliana)

How Ulfilas became an Arian Bishop? Contribution to the Christian Prosopography of the Dioecesis Thraciarum

д-р Михаил Христов (Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий")

Археологически данни за германско присъствие в самоковската котловина.

Валери Стоичков (Исторически музей – Лом), Владислав Живков (Национален археологически институт с музей – БАН), д-р Юлий Емилов (Софийски университет "Св. Климент Охридски", катедра "Археология")

Актуално състояние на проучванията в Алмус. Нови данни и въпроси.

 

ДИСКУТАНТИ: Александър Иванов, докторант на Софийски универистет "Св. Климент Охридски"; Милен Марков, докторант на Института за балканистика с Център по тракология "Проф. А. Фол"–БАН; Светлана Ганчева, докторант на Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"/ Регионален исторически музей – Силистра; Стефан Янакиев, Института за балканистика с Център по тракология "Проф. А. Фол"–БАН.

 

 

This page is part of the project LABedia: Еncyclopedia of Late Antique Balkans, 4th-5th c.,
financed by the National Science Fund, contract КП-06-Н30/6, 13.12.2018