Либаний и интелектуалците (Oration, I, 62-71)

Дискусия с Димитър Илиев