Конференции

10-12 СЕПТЕМВРИ 2021, СИЛИСТРА

Conference 2019

Late Antique Christianity in Southeastern Europe
3 – 5 Октомври, 2019

Ямбол, България

Повече информация
Conference 2018

Създаването на късноантичния свят на балканите
10 – 12 Ноември, 2018

София, България

Повече информация

This page is part of the project LABedia: Еncyclopedia of Late Antique Balkans, 4th-5th c.,
financed by the National Science Fund, contract КП-06-Н30/6, 13.12.2018