КОНФЛИКТИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ ЕЗИЧЕСТВО И ХРИСТИЯНСТВО ПРЕЗ ІV В.

Николай Шаранков,, гл. ас. д-р

Софийски университет "Св. Климент Охридски", Катедра по класически и нови филологии

73524551 1412552865563982 6855701311262818304 o1

 

 

 

3 ноември 2019 г.

17.00 ч.,

ул. Московска 45

 

This page is part of the project LABedia: Еncyclopedia of Late Antique Balkans, 4th-5th c.,
financed by the National Science Fund, contract КП-06-Н30/6, 13.12.2018