КОМПЛЕКСЪТ НА ЕПИСКОПСКАТА БАЗИЛИКА В ПАРТИКОПОЛИС: ПЛАН, АРХИТЕКТУРА, АРХИТЕКТУРНА ДЕКОРАЦИЯ, ФУНКЦИИ И ЛИТУРГИЯ

plakat Petrova

 

 

 

 

 

 

 

Светла Петрова, доц. д-р

Национален археологически институт с музей, БАН

 

27 малрт 2019 г.

17.00 ч., ул. Московска 45

 

 

This page is part of the project LABedia: Еncyclopedia of Late Antique Balkans, 4th-5th c.,
financed by the National Science Fund, contract КП-06-Н30/6, 13.12.2018