МОЗАЙКИ С МУЗИКАЛНИ ТЕМИ (ИЗТОЧНИ И ЗАПАДНИ) РАЗГЛЕДАНИ ПРЕЗ СОЦИАЛНИЯ МИ КОНТЕКСТ

plakat Perrish

 

 

 

 

 

Дейвид Периш, проф.

Университета Пардю

 

17 юни 2019 г.

17.00 ч., ул. Московска 45

 

 

This page is part of the project LABedia: Еncyclopedia of Late Antique Balkans, 4th-5th c.,
financed by the National Science Fund, contract КП-06-Н30/6, 13.12.2018