Monasticism in Late Antiquity

plakat monashestvo

ЕДНОДНЕВЕН ДИСКУСИОНЕН КОЛОКВИУМ

 

12 април 2019 г.

9.00 – 18.00 часа

Зала 1, Античен културно-комуникационен комплекс

Сердика (Ларго), филиал на РИМ-София

 

Организационен комитет

доц. д-р Златомира Герджикова

доц. д-р Иво Топалилов

 

 

 

 

ПРОГРАМА/ РЕЗЮМЕТА НА ДОКЛАДИТЕ

 

доц. д-р Златомира Герджикова (Институт за балканистика с Център по тракалогия "Проф. А. Фол" – БАН)

Кратко представяне на видовете монашески обители

Александър Манев (Национален археологически институт с музей – БАН)

Археологически свидетелства за ранното монашество на Балканския полуостров. video icon

д-р Златина Каравълчева

Един ден в ранновизантийския манастир. video icon

Янис Каминис (Софийски университет "Св. Климент Охридски", Богословски факултет)

Theology as a way of life: The Spiritual Method of Evagrius Ponticus.

Dr. Vassil Tenekedjiev (Регионален исторически музей – Варна) 

Was the Complex on Djanavara Hill Near Varna an Early Christian Monastery? video icon

доц. д-р Румен Бояджиев (Софийски университет "Св. Климент Охридски", Център за славяно-византийски проучвания "Иван Дуйчев")

Картина на храмовото и ценобийното строителство в Западна Северна Африка през IV – VI в.

 

ДИСКУТАНТИ: Александър Иванов, докторант на Софийски универистет "Св. Климент Охридски"; Милен Марков, докторант на Института за балканистика с Център по тракология "Проф. А. Фол"–БАН.

 

This page is part of the project LABedia: Еncyclopedia of Late Antique Balkans, 4th-5th c.,
financed by the National Science Fund, contract КП-06-Н30/6, 13.12.2018