News

24 September 2019, Lecture

Порториумът в Долна Мизия в контекста на финансовата политика на Северите
гл. ас. д-р Люба Радулова, Факултет по класически и нови филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

lekcia Radulova


Print  

This page is part of the project LABedia: Еncyclopedia of Late Antique Balkans, 4th-5th c.,
financed by the National Science Fund, contract КП-06-Н30/6, 13.12.2018