Dacia Ripensis: new approaches and archaeological discoveries

dacia ripensis

Colloquium

26 Septermber 2020

9 am – 2 pm

Lom, 6 Eremia Balgarov Str.

 

Organizing Committee:

chairman:

Valeri Stoichkov, Historical Museum – Lom, IBCT–BAS, Monstana Branch

Members:

Ivo Topalilov, IBCT–BAS, Assoc. Prof, Dr. 

Zlatomira Gerdzhikova, IBCT–BAS, Assoc. Prof, Dr.

Valery Georgiev, Regional Academic Center – Montana;

Natalia Stefanova, Lom Municipality

 

PROGRAMME/ ABSTRACTS

9.00 Встъпителни думи към участниците в колоквиума.

9.10 – 9.50 Валери Стоичков, Исторически музей – Лом, ИБЦТ–БАН, филиал Монтана

Късноримският Алмус

9.50 – 10.40 Кристина Илева

Зооархеологически анализ на костен материал, намерен при проучването на западната порта на Късноримския кастел Алмус, сезон 2015 г.

10.40 – 11.20 Здравко Димитров, НАИМ–БАН, Иво Топалилов, ИБЦТ–БАН

Нови открития от Рациария.

11.20-11.30 Кафе пауза

11.30 – 12.10 Мирослав Марков, Регионален исторически музей–Монтана

Накити от археологически обекти при с. Расово – проучени при реализирането на газопреносен инфраструктурен проект

12.10 – 12.40 Калин Стоев, УниБИТ, ИБЦТ–БАН

Кариерата на Максимин Тракиеца и военно-административната история на земите на Северозападна България в римската епоха

 12.40 – 13.20 Нарцис Торбов, УниБИТ, Регионален исторически музей–Враца

Античен некропол от края на IV в., разкрит при проучването на ранновизантийска църква, разположена в местността Градище до град Враца

13.20 - 14.00 Атанас Данов, НАИМ–БАН Владислав Живков, НАИМ–БАН

Късноримска стопанска постройка в землището на село Бъркач

Посещение на археологическите разкопки на Алмус

В колоквиума ще вземат участие следните дискутанти: проф. дин Румен Иванов, НАИМ–БАН, гл. ас. д-р Юлий Емилов, СУ “Св. Климент Охридски”, доц. д-р Златомира Герджикова, ИБЦТ–БАН.

This page is part of the project LABedia: Еncyclopedia of Late Antique Balkans, 4th-5th c.,
financed by the National Science Fund, contract КП-06-Н30/6, 13.12.2018