ВСЕКИДНЕВНИЯТ ЖИВОТ В РИМСКАТА АРМИЯ

rumen ivanov

 

 

 

 

Румен Иванов, проф. д-р

Национален археологически институт с музей, БАН 

23 януари 2019 г.

17.00 ч., ул. Московска 45

 

можете да гледате лекцията

video icon

 

 

 

This page is part of the project LABedia: Еncyclopedia of Late Antique Balkans, 4th-5th c.,
financed by the National Science Fund, contract КП-06-Н30/6, 13.12.2018